I henhold til persondatalovgivningen giver jeg hermed samtykke til, at N-Fys v/Nikolaj Ranfelt opbevarer de oplysninger, jeg giver til vedkommende – herunder navn, telefonnummer og email – i forbindelse med kontakt om genoptræningsforløb.

 

Jeg er gjort opmærksom på, at mine oplysninger udelukkende vil blive brugt til kontakt for samtale om genoptræningsforløbet, og ikke bruges yderligere uden mit samtykke.

 

Jeg er informeret om, at hvis jeg ikke længere ønsker, at N-Fys v/Nikolaj Ranfelt benytter mit samtykke som grundlag for at behandle ovenstående oplysninger, kan jeg tilbagekalde mit samtykke. Tilbagekaldelsen sker alene med virkning for fremtiden, og får ikke virkning for de oplysninger, som tidligere er behandlet baseret på mit samtykke.

Ønsker jeg at få slettet mine oplysninger, og de informationer som oplysningerne har været med til at danne, er jeg hermed informeret om, at dette kun kan ske ved skriftlig kontakt, og jeg er vidende om at oplysningerne bliver slettet for bestandigt.